Love Paper Crafts - Album harmonijkowy Eco Scrapbooking z warstwową okładką

Heyka. Kolejny raz Magda stworzyła piękny moodboard, w delikatnych , jesiennych kolorach. Jak tylko zobaczyłam paletę kolorytyczną na myśl przyszła mi kolekcja P13 "Dear love" . Niedawno obchodziłam z mężem rocznicę ślubu. Dlatego postanowiłam skorzystać z albumu harmonijkowego Eco Scrapbookingu , aby wreszcie wkleić nasze wspólne zdjęcia. Tworzenie takiego mini albumu na gotowej bazie to sama przyjemność. Okładkę ozdobiłam wyciskiem z formy Grungy Frames od Finnabair By dopasować kolor do moobaordu wymieszałam tusze Distress, które reagują z wodą. Można w ten sposób dopasować intensywność kolorów do projektu. Na początku kolory wyszły dosyć mocne, dlatego spryskałam ramkę białą mgiełką. Ramka jest tak zdobnym elementem, że nie potrzebowała już wiele, jedynie kilka elementów wyciętych z arkusza do precyzyjnego wycinania. Dodałam jeszcze napis z arkusza naklejek. Daj znać czy też tworzysz projekty dla siebie?

-

Heyka. Once again Magda has created a beautiful moodboard in delicate, autumn colors. As soon as I saw the color palette, the P13 "Dear love" collection came to my mind. I recently celebrated my wedding anniversary with my husband. That is why I decided to use the Eco Scrapbooking accordion album to finally paste our photos together. Creating such a mini album on a ready-made basis is a pleasure. I decorated the cover with an impression of the Grungy Frames mold from Finnabair. In this way, the intensity of the colors can be adjusted to the design. At first the colors came out quite strong, so I sprayed the frame with a white mist. The frame is such a decorative element that it did not need much, just a few elements cut from the sheet for precise cutting. I also added the inscription from the sticker sheet. Let me know if you also create projects for yourself?