Polityka prywatności

1) Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2) Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

3) Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

4) Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i w celu reklamy własnych produktów (Newsletter).

5) Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

6) Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@scrapbookingshop.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

Creative & Co. Ewelina Winiarska, Agnieszka Podszus S.C, Jesienna 27, 05-502 Bobrowiec

POLITYKA COOKIES

1) Sklep internetowy scrapbookingshop.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2) Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3) Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4) Sklep internetowy www.scrapbookingshop.pl pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe,

b) analityczne,

c) zewnętrzne