Zadurowo - Kwiatowy layout z kolekcji In frosty colors

Layout to taka artystyczna układanka. Daje nam nieskończone możliwości i rozwija kreatywność. Pozwala na wyeksponowanie wspomnień i opowiedzenie naszej historii poprzez sztukę.

Bazą mojego layoutu jest arkusz z kolekcji In Frosty colors od Alchemy of art. Podbiłam go białą i niebieską warstwą, a brzegi papierów pokryłam srebrem w płatkach. Lubię, gdy centralne miejsce w moich lo zajmuje portret, bo zawiera emocje i nadaje ton całej pracy. Wokół niego zbudowałam kompozycję z własnoręcznie wykonanych foamiranowych kwiatów, kwiatowych grafik z kolekcji In frosty colors i gałązek z wykrojników. Zawsze staram się używać kilku rodzajów listków i odcieni zieleni, by uzyskać efekt głębi. Wykorzystałam też ażurowe listki ze srebrnego papieru, bo lubię ten delikatny błysk. Ciekawym dodatkiem jest lakowa pieczęć z paprocią, która idealnie nawiązuje do listków w kompozycji.

Samo zdjęcie umieściłam na dodatkowych warstwach podniesionych na kosteczkach dystansowych. Dzięki temu to ono wychodzi na pierwszy plan. Choć elementy kompozycji zachodzą na nie, to nie są do niego przyklejone. W przyszłości będę mogła łatwo je wymienić. By urozmaicić tło, skorzystałam z kalkomanii od Stamperii i perełek w płynie Nuvo Stone drops. Po dodaniu napisu zamknęłam mój layout w przestrzennej ramie. Przyznajcie, że prezentuje się rewelacyjnie!
The layout is an artistic puzzle. It gives us endless possibilities and develops creativity. It allows us to display memories and tell our story through art.

The basis of my layout is a sheet from the In Frosty colors collection from Alchemy of art. I lined it with white and blue layers, and covered the edges of the papers with silver flakes. I like it when a portrait takes the central place in my paintings because it contains emotions and sets the tone for the entire work. Around it, I built a composition of handmade foamiran flowers, floral graphics from the In frosty colors collection and branches from dies. I always try to use several types of leaves and shades of green to create a depth effect. I also used openwork leaves made of silver paper because I like this delicate shine. An interesting addition is a wax seal with a fern, which perfectly matches the leaves in the composition.

I placed the photo itself on additional layers raised on spacer cubes. Thanks to this, it comes to the fore. Although the elements of the composition overlap it, they are not glued to it. I will be able to replace them easily in the future. To diversify the background, I used decals from Stamperia and Nuvo Stone drops liquid pearls. After adding the inscription, I closed my layout in a three-dimensional frame. Admit it, it looks amazing!