Dominika Karta Wstępu - Art Journal Page

Wysłany dnia: sie 5, 2022

Kategorie: Mixmedia , Art Journal

Author: Dominika Karta Wstępu

Art. Journalowe wpisy to moja miłość, której więcej możecie zobaczyć na moim koncie @wstęp_do_art_journala. Bardzo lubię tę formę kreatywnie spędzanego czasu. Dlaczego? Bo oprócz tego, że się pięknie prezentuje, zajmuje mało miejsca. ;-) A tak na poważnie, chcę Wam powiedzieć, że we wpisach Art/Junk Journalowcyh możemy totalnie twórczo odlecieć myślami. Stworzyć dokładnie to, co mamy w głowie lub dać się ponieść emocjom. My dorośli praktycznie zawsze staramy się by wszystko było przemyślane. Moi synkowie bardzo dużo pokazują mi podczas malowania farbami. Nie zastanawiają się, po prostu malują, tworzą kropki, kreski, maziajki i po prostu płyną.

Swoje obserwacje wcielam w życie, i próbuję połączyć idealną kompozycję z maziajkami, które wykonuję tuszami i farbami. Uwielbiam chlapanie pędzlem. Inspirując was w tym poście, chcę żebyście wiedzieli, ze mnie też wiele osób inspiruje. Jedną z nich jest niesamowicie utalentowana Vicky Papaioannou - koniecznie sprawdźcie jej Instagram. Wykorzystując papiery od Stamperii tworzy prawdziwe art journalowe wpisy. Chciałabym przybliżyć Wam temat Art Journalingu, dlatego zachęcam Was do przeczytania kolejnej części wpisu.

Pracuję w sketchbooku od Royal Talens, ze względu na wielkie uwielbienie marki. Ale ja już tak mam, że bardzo lubię pracować na wysokiej jakości produktach, mam swoje ulubione marki i często sięgam po nowości od nich.

Wpis zaczęłam od przygotowania tła. Do jego zrobienia użyłam kilku kolorów Distress Ink i Oxide. Oczywiście wszystkie użyte produkty znajdziecie w opisie poniżej. Użyłam szczoteczki do blendowania oraz blenderów od Tonic Studio. Dzięki użyciu szczoteczki uzyskałam niesamowite przejścia kolorystyczne, różnica pomiędzy kolorami, jest wręcz niezauważalna. Natomiast blenderem zaznaczyłam brzegi kartki i niektóre części tła.

Distress Oxide, mają świetną konsystencję, zupełnie inną niż te standardowe, dzięki temu, że są bardziej mokre, pozwalają na lepsze blendowanie. Dlatego uwielbiam używać ich w połączeniu z mocniej napigmentowanymi Distress Inkami. Stemplem od Kaisercraft i tuszem Archival odpornym na działanie wody, zrobiłam piękne odbitki, a następnie poprzez maskę nałożyłam pastę strukturalną. Stara książka stała się bazą mojej kompozycji, pocięłam ją wcześniej na cienkie paski. Na nią przykleiłam powycinane dłuższe prostokąty z papieru scrapbookingowego. Użyłam kolekci Arctic Antarctic od Stamperii. Papiery od tego producenta, świetnie sprawdzają się do journalingu ze względu na swoją 190 gramową gramaturę. Jestem fanką cienkich i niewielowymiarowych wpisów, dlatego te papiery tak bardzo mi odpowiadają.

W następnej kolejności wycięłam kilka elementów z arkusza do wycinania. Nie mogło tutaj zabraknąć wielorybów, których majestatyczność niesamowicie mnie porusza. Uwielbiam te stworzenia <3 Żelowymi długopisami od Royal Talens odrysowałam kółeczka, a na sam koniec pochlapałam projekt białym gesso. Wszystko po to, by było artystycznie.

Dajcie znać jak Wam się podoba ten projekt.

Ściskam Dominika.

Journal entries are my love, you can see more of that on my account @wstęp_do_art_journala. I really like this form of spending time creatively. Why? Because, apart from the fact that it looks beautiful, it takes up very little space. ;-) But seriously, I want to tell you that in the Art / Junk Journal entries, we can get totally carried away with our creative thoughts. We can create exactly what we've got in our mind, or fly away into the unknown. We, adults, almost always try to make everything well thought out. However, my sons have shown me better approach frequently while painting. They don't think, they just paint! They create dots, lines, splatters and they just go with the flow. I put my observations into practice and try to combine the perfect composition with the smears that I make with inks and paints. I love splashing the brush.

Inspiring you in this post, I want you to know that I'm also drawing inspiration from many people. One of them is the incredibly talented Vicky Papaioannou -be sure to check her Instagram. Using papers from Stamperia, she creates real art journal entries. I also would like to introduce you to the topic of Art Journaling, therefore I encourage you to read the next part of the post.

I work in a sketchbook from Royal Talens, because of my huge love for the brand. I really enjoy  working on high-quality products, I have my favorite brands and I often reach for new products from them.

I started the entry from preparing the background. To make it, I've used several Distress Ink and Oxide colours, a blending brush and blenders from Tonic Studio. As always, all of the products I've used can be found in the description below.  By using the brush, I've obtained amazing color transitions, the difference between the colors is almost imperceptible. While with the blender, I've marked the edges of the sheet and some parts of the background.

Distress Oxides have a great consistency, completely different than the standard ones, thanks to the fact that they are more wet and blend far better. That's why I love to use them in combination with more pigmented Distress Incs. With a Kaisercraft stamp and water-resistant Archival ink, I've created beautiful prints, and then I've applied the texture paste through the mask. The old book, which I've previously cut into thin strips, became the basis of my composition. On top of book I've glued cut-out longer rectangles from scrapbooking paper. I've used the Arctic Antarctic collection from Stamperia. Due to their 190 grammage they seem perfect for Art Journaling. I am a fan of thin and non-multidimensional entries, which is why I often choose those papers. It feels like they've been made specifically for this. Their artistic atmosphere fits very well with this form of scrapbooking.

Next, I've cut a few pieces out of a cutting sheet. I couldn't miss whales here, as their majesty touches me incredibly. I love these creatures <3 With Royal Talens gel pens, I drew circles, and at the end I splashed the design with white gesso. Everything to make it more artistic.

Let me know how you like this project.

Hugs Dominika

zostaw komentarz

Sign in