Kasyopea Art - Karty ATC "Mroczne stworzenia"

Cześć / Hi,

Dziś przychodzę do Was z mrocznym projektem kart ATC, które stworzyłam zainspirowana cudownymi foremkami Finnabair.

Today I have for you some dark ATC cards that I created inspired by the wonderful Finnabair molds.

Wszystkie karty stworzyłam od podstaw - wycięłam bazy w kształcie trumienek, następnie pomalowałam je czarnym gesso oraz położyłam pastę Icing Paste w kolorze bialego złota. Żeby je postarzyć użyłam Farby Liquid Acrylic w moim ulubionym kolorze Burnt Sienna. Odlewy czaszek pomalowałam farbą Impasto w kolorze Linen i również postarzyłam Burnt Sienną. Skrzydła natomiast pomalowałam czarnym gesso i farbami metalicznymi oraz posypałam je brokatem, bo uwielbiam jak się mieni.

I created all the cards from scratch - I cut out the bases in the shape of coffins, then I painted them with black gesso and put Icing Paste in white gold. To make them look older, I used Liquid Acrylic Paint in my favorite Burnt Sienna color. I painted the skull casts with Impasto paint in Linen and also aged tchem with Burnt Sienna. I painted the wings with black gesso and metallic paints and sprinkled them with glitter, because I love how it shimmers.

Ułożyłam kompozycję zaczynając od przygotowanej wcześniej gazy, którą pomalowałam czarnym gesso.  To sprawiło, że po wyschnięciu stała się sztywna. Dodałam papierowe kwiaty Primy z kolekcji Luna i przykleiłam gotowe odlewy. Na końcu dodałam jeszcze małe odlewy z foremki Primy z kolekcji Luna, które po pomalowaniu czarnym gesso przetarłam kolorowymi woskami Art Alchemy.

I arranged the composition starting with the previously prepared gauze, which I painted with black gesso. This made it stiff after drying. I added paper Prima flowers from the Luna collection and glued the resin casts. At the end, I added small casts from the Prima mold from the Luna collection, which, after painting with black gesso I rubbed with colored Art Alchemy waxes.

Karty trafiły do mojej prywatnej kolekcji. Jak wam się podobają?

The cards went to my private collection. How do you like them?